Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

Čtvrtletník Prokopák


2016/03
Číslo 4/2016 - 1/2017 v PDF stahujte zde


2016/03
Kompletní článek o hospůdkách z připravovaného čísla v PDF stahujte zde

2016/03
Číslo 3/2016 v PDF stahujte zde

2016/02
Číslo 2/2016 v PDF stahujte zde

Chytil
Nezkrácený článek Ing. Jiřího Chytila z čísla 2/2016 stahujte zde

Lesy hl. m. Prahy

se důrazně ohrazují vůči informacím uvedeným v článku "Rozum, peníze a přírodní rezervace", který vyšel ve čtvrtletníku Prokopák 2/2016, na str. 3, autor Dakota. Autor v článku uvádí zavádějící a nepravdivé informace ve vztahu správce Prokopského potoka - Lesů hl. m. Prahy a soukromého stavebníka. K informacím uvedeným v článku sdělujeme následující skutečnosti:
  • Lesy hl. m. Prahy nebyly a nejsou zadavatelem projektu "Oprava povodňových škod na Prokopském potoce, k. ú. Jinonice". Naše organizace práce ani neprováděla, ani nefinancovala.
  • K projektu "Oprava povodňových škod na Prokopském potoce" bylo dne 11. 6. 2015 vydáno odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy závazné stanovisko z hlediska ochrany složek životního prostředí.
  • Dne 9. 5. 2016 vydal odbor ochrany životního prostředí Úřadu Městské části Praha 5, jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad, souhlas k provedení ohlášených udržovacích prací s provedením ohlášeného záměru "Oprava povodňových škod na Prokopském potoce".
  • Jako správci Prokopského potoka jsme realizaci projektu "Oprava povodňových škod na Prokopském potoce, k. ú. Jinonice" zjistili ve fázi výstavby.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Ředitel organizace


2016/01
Číslo 1/2016 v PDF stahujte zde

2015/2
Číslo 2/2015 v PDF stahujte zde

2015/01
Číslo 1/2015 v PDF stahujte zde