>

Naše cíle v oblasti ochrany Prokopského údolí


  • zrušit již vydané výjimky o umístění staveb

  • aktivně se účastnit projednávání prodeje nebo převodů městských pozemků

  • měnit územní plán ze zastavitelného území na území přírodní a nikoliv naopak

  • využívat zákonných opravných prostředků proti rozhodnutím, která odporují ochraně Prokopského údolí a přilehlých oblastí

  • sledovat probíhající stavební práce z hlediska jejich dopadu na životní prostředí

  • prosadit skutečnou právní ochranu přírodních lokalit Prahy, neboť současné nařízení rady hl. m. Prahy o zřízení přírodních parků je pouze formální a výstavbu prakticky neomezuje


1 2


Jak plánovanou výstavbu prezentuje developer a jaký je názor SPDV?


Firma JRD popisuje zastavění ochranného pásma přírodní rezervace vilami a bytovými domy jako chvályhodný čin, který se zaslouží o další "rozvoj" oblasti. Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí je však jiného názoru. Z propagačních materiálů developera vybíráme:

Developer: V souladu s územním plánem by zde bylo možné postavit například i továrnu pro lehkou výrobu, která by zatížila okolí mnohem více než rezidenční výstavba.

SPDV: Co je větší zátěž, dvě tři dodávky přivážející a odvážející zboží v pracovní době, nebo 100 osobních aut, kterými se vrací majitelé vil a bytů právě v době, kdy je největší provoz rekreačních cyklistů? Lehký průmysl by navíc občanům Hlubočep přinesl pracovní příležitosti bez nutnosti dojíždět do jiných pražských čtvrtí. Rezidenční výstavba jim nepřinese nic.


Developer: Pro projekt si navíc (společnost JRD) nechala vypracovat odbornou studii, aby zachovala krajinný ráz této oblasti. JRD iniciovala také spolupráci s ateliérem Molab na Fakultě architektury ČVUT, z níž vzešly návrhy na celkový rozvoj Prokopského údolí.

SPDV: Jakákoliv výstavba v Prokopském údolí naruší krajinný ráz. Posláním architektů by mělo být zlepšování estetiky prostředí ve městě, nikoliv v přírodě. Příroda je estetická sama o sobě a to mnohem více, než by kdokoliv dokázal naplánovat na rýsovacím prkně.


Developer: V zájmu budoucího dalšího rozvoje Prokopského údolí nechala společnost JRD zpracovat architektonické studie, které přinášejí náměty na řešení jeho nynějších problémů, jakými jsou například nevyhovující stav příjezdových komunikací, obtížné parkování, špatně schůdné cesty do údolí pro pěší či chybějící navigační systém.

SPDV: Prokopské údolí je právem "přístupné" jen těm, kteří jsou pro jeho krásy ochotni ujet pár kilometrů na kole, autobusem či vlakem a při procházce jim nevadí tráva a kameny. Příroda není městský park. Nechceme disneyland pro ty, kteří po vystoupení z auta projdou údolím po betonových cestách nebo snad eskalátorech i v polobotkách. Obyvatelům Hlubočep by plánovaná výstavba možnosti parkování jedno-značně zhoršila, například díky domům Semmering by přišli o bezplatné parkování v části ulice K Dalejím.


Developer: Rezidence Trilobit a Vily Diamantica získaly ocenění již před samotným zahájením výstavby: první z nich získal Cenu architektů v soutěži Realitní projekt 2012 pro Prahu 5, druhý si ze stejné soutěže odnesl Cenu odborné poroty.

SPDV: Toto lze komentovat snad pouze příslovím "Za peníze v Praze dům"...