Po bedlivé úvaze jsme se rozhodli kandidovat do parlamentních voleb 2017. Jsme si vědomi toho, že strana kandidující v jediném volebním okrsku má nulovou šanci se do Parlamentu ČR dostat. Tento náš počin může na nezasvěcené působit podivně a Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí v očích voličů znevěrohodnit. Bohužel věci se dějí rychleji, než je volební kalendář. Čekat do voleb komunálních, kde reálná šance na zvolení existuje, už by mohlo být pro Prokopské údolí pozdě. Parlamentní kandidaturou chceme na problematiku developerského řádění upozornit co nejdříve co nejvíce lidí a pokusit se mu zamezit. V našem programu se zaobíráme problémy nejen lokálními, které nás bezprostředně trápí, ale i celkovou situací v Praze. Nikdy tudíž nebudeme stranou parlamentní, ale na komunální úrovni bychom rádi rozetli umně zapletené gordické uzly, které naše město po léta škrtí a umrtvují.


Primárním cílem našeho občanského hnutí je zabránit nevratnému poškození Prokopského a Dalejského údolí bezohlednou výstavbou. Dosavadní politické reprezentace takovou výstavbu buďto mlčky, nebo otevřeně schvalovaly a tudíž vyvstala potřeba, aby vznikl subjekt, který chce přírodu Prokopského údolí zachovat v neporušeném stavu i příštím generacím.

Po staletí byly Prokopské a Dalejské údolí zapomenutým místem. Probíhala zde pouze malorozsahová těžba vápence, která naopak přispěla ke zvýšení malebnosti krajiny odkrytím geologických profilů a vytvořením jezírka. Díky své nedostupnosti zůstalo Prokopské údolí jedním z nejzachovalejších přírodních oblastí na území Prahy. Spolu se Šáreckým údolím slouží občanům hlavního města ke každodenní aktivní rekreaci a přírodovědcům ke studiu vývoje Země.

Developerská společnost JRD ovšem v Prokopském údolí odhalila potenciál k ziskům. Kromě přírody je lákavá snadná dostupnost: 8 minut od obchodního centra Nový Smíchov a 11 minut od golfového hřiště Hodkovičky (čerpáno z materiálů JRD). V blízkosti někdejšího nádraží Hlubočepy se již dnes staví komplex viladomů Diamantica v ceně okolo 20 mil. Kč za jednu vilu. Pro "méně majetné" má v tomto prostoru vyrůst malé sídliště Trilobit s celkem 34 byty a na místě dnešního dětského hřiště v ulici K Dalejím pak dva domy Semmering s 12 byty. Ačkoliv nejen místní občané, ale i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR i Česká geologická služba projevily nesouhlas s výstavbou v ochranném pásmu přírodní rezervace, přičiněním lobbingu a personálnímu propojení s městskou částí Praha 5 se developerské firmě podařilo v rekordním čase získat veškeré výjimky.

Reálná hrozba nevratného zničení posledních kousků pražské přírody pro zisky jednotlivců nás donutila postavit se tomuto procesu, a protože vliv stavebníků na komunální politiku na Praze 5 je vysoký a na občanské aktivity není téměř brán zřetel, rozhodli jsme se jít cestou přímé účasti na rozhodování. Přes přirozený odpor k politice a veřejným funkcím jsme založili občanské hnutí Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.

V komunálních volbách nám o pouze o několik málo hlasů unikla účast v městském zastupitelstvu. Nicméně nežehráme. Začali jsme vydávat časopis Prokopák a aktivní jsme i na Facebooku, kde se můžete seznámit s nejčerstvějšími aktualitami.