Přestože naše účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017 měla za cíl upozornit média na situaci v Prokopském údolí, obdrželi jsme utěšený počet hlasů.
Děkujeme!

Do komunálních voleb v roce 2018 už vyrazíme tak říkajíc v plné zbroji s programem, ve kterém se zaobíráme problémy nejen lokálními, které nás bezprostředně trápí, ale i celkovou situací v Praze. Rádi bychom konečně rozetli umně zapletené gordické uzly, které naše město po léta škrtí a umrtvují.


Primárním cílem našeho občanského hnutí je zabránit nevratnému poškození Prokopského a Dalejského údolí bezohlednou výstavbou. Dosavadní politické reprezentace takovou výstavbu buďto mlčky, nebo otevřeně schvalovaly a tudíž vyvstala potřeba, aby vznikl subjekt, který chce přírodu Prokopského údolí zachovat v neporušeném stavu i příštím generacím.

Po staletí byly Prokopské a Dalejské údolí zapomenutým místem. Probíhala zde pouze malorozsahová těžba vápence, která naopak přispěla ke zvýšení malebnosti krajiny odkrytím geologických profilů a vytvořením jezírka. Díky své nedostupnosti zůstalo Prokopské údolí jedním z nejzachovalejších přírodních oblastí na území Prahy. Spolu se Šáreckým údolím slouží občanům hlavního města ke každodenní aktivní rekreaci a přírodovědcům ke studiu vývoje Země.

Developerská společnost JRD ovšem v Prokopském údolí odhalila potenciál k ziskům. Kromě přírody je lákavá snadná dostupnost: 8 minut od obchodního centra Nový Smíchov a 11 minut od golfového hřiště Hodkovičky (čerpáno z materiálů JRD). V blízkosti někdejšího nádraží Hlubočepy se již dnes staví komplex viladomů Diamantica v ceně okolo 20 mil. Kč za jednu vilu. Pro "méně majetné" má v tomto prostoru vyrůst malé sídliště Trilobit s celkem 34 byty a na místě dnešního dětského hřiště v ulici K Dalejím pak dva domy Semmering s 12 byty. Ačkoliv nejen místní občané, ale i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR i Česká geologická služba projevily nesouhlas s výstavbou v ochranném pásmu přírodní rezervace, přičiněním lobbingu a personálnímu propojení s městskou částí Praha 5 se developerské firmě podařilo v rekordním čase získat veškeré výjimky.

Reálná hrozba nevratného zničení posledních kousků pražské přírody pro zisky jednotlivců nás donutila postavit se tomuto procesu, a protože vliv stavebníků na komunální politiku na Praze 5 je vysoký a na občanské aktivity není téměř brán zřetel, rozhodli jsme se jít cestou přímé účasti na rozhodování. Přes přirozený odpor k politice a veřejným funkcím jsme založili občanské hnutí Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.

V komunálních volbách nám o pouze o několik málo hlasů unikla účast v městském zastupitelstvu. Nicméně nežehráme. Začali jsme vydávat časopis Prokopák a aktivní jsme i na Facebooku, kde se můžete seznámit s nejčerstvějšími aktualitami.